تماس با ما

درصورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال در خصوص ثبت نام میتوانید با شماره تلفن 02532112335 در ساعت 8 تا 12 تماس حاصل نماید.

نشانی:قم، بلوار بوعلی مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰ فکس: ۳۲۹۳۵۸۵۰ کد پستی: ۳۷۴۹۱۱۳۳۵۷ صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۱۷۸